Баталгаа

Ospring брендийн бүтээгдэхүүнүүд нь олон улсын SGS лаборатори болон ус сувгийн ерөнхий газрын хяналтан доор баталгаажсан болно.

Олон улсын SGS лабораторийн шинжилгээний хариу:

Монгол улсын ус сувгийн удирдах газарын шинжилгээний хариу:

Доорхи судалгаанаас үзэхэд: Ц-1336 – Крантны ус /Буцалгасан ус/___________(35,646 мкг/л)

                                                       Ц-1337 – Ospring брэндийн ус шүүгч __________ (66,781 мкг/л)

                                                       Ц-1338 – Ospring брэндийн “Цайрын савх”_____(90,761 мкг/л) цайр агуулсан байна.