Ospring mongolia компани Монгол улсын 21 аймгаар

Ospring mongolia компани ИХБТ ТББ-тай хамтран 2018 оны 6 сарын 24-нөөс, 8 сарын 24-нийг хүртэл 2 сарын хугацаанд Монгол улсын 21 аймгуудаар нийт 15,000-25,000 хүнд усны ашиг тус болон зөв зохистой хэрэглээний талаар амжилттай сургалт зохион байгуулаад байна.  Сургалтын зарим зурагуудаас:

 

 

 

Дархан аймгийн ЗДТГ болон Нэгдсэн багийн дарга нар болон Стандарт хэмжил зүйн газрын хамт олонд сургалт зохион байгуулж буй:

Орхон аймгийн ЗДТГ, Татварын хэлтэс болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 437 дугаар ангийн албан хаагчдад сургалт зохион байгуулж буй нь:

Архангай аймгийн Нэгдсэн эмнэлийн эмч сувилагч нар болон Онцгой байдлын газрын албан хаагч нарт:

Баян-Өлгий аймгийн Цагдаагын хэлтэс, Цахилгаан шугам сүлжээ болон Татварын хэлтэс тус тус сургалтуудыг амжилттай зохион байгуулаад байна.